WEST GODAVARI DISTRICT :

S.No

Name of the Monument

Village

Mandal

Period

1.

Ksheera Ramlingeswara swamy temple)

Palakollu

Palakollu

12th C.A.D.

2.

Sri Nageswaraswamy temple

(Famous goddess of Vasavi)

Penugonda

Penugonda

12th C.A.D.

3.

Dutch cemetery )

Palakollu

Palakollu

12th C.A.D.

4.

Sri Suvarneswara temple

(Const. by Siddhanachari)

Ganapavaram

Ganapavaram

9th 10thC.A.D

5.

Someswaraswamy temple

(One of the Pancharamas)

Gunupudi

Bhimavaram

12th C.A.D

6.

Jaina Image

Penumanchili

Narsapur

10th C.A.D.

7.

Sri Chennakesava Swamy temple

Uppulur

Undi

18-19thC.A.D.

8.

Sri Ramalingeswara Swamy temple

Kaikaram

Ungutur

11-12thC.A.D.

9.

Sri Bala Venkateswara Swamy temple

Nidmarru

Nidmarru

17-18thC.A.D.

10.

Sri Parvati Sameta, Sri Bheemeswara Swamy temple

Ungutur

Ungutur

17-18thC.A.D.

11.

Sri Mahalakshmi, Mahankali Ammavari temple

West Vipparu

Pentapadu

17-18thC.A.D.

12.

Sri Venkateswara swamy temple

Eluru (

Sadaran street

)

Eluru

11th C.A.D.

13.

Sri Venkateswara and Anajaneya swamy temple

Bhimadolu

Bhimadolu

12th C.A.D.

14

Sri Bheemeswara Swamy Temple

Bhimavaram

Bhimavaram

10th C.A.D.

15

Sri Markandeya Swamy Temple

Southern Street Eluru

Eluru

12th C.A.D.

16

Sri Bhogalingeswara Swamy Temple

Pothunuru

Chintalapudi